Поправка на работ на ремените

  • Edge Repair Vulcanizing Press for Rubber Conveyor Belt Repairing

    Вулканизирачки преса за поправка на работ за поправка на гумени подвижни ленти

    Вулканизирачки преса за гумени подвижни ленти за поправка на работ, гумена машина за поправка на подвижни ленти, главно се користи за поправка на мали области на подвижна лента, оштетување на дупнатината, особено погодна за поправка на солзи и оштетувања на должината на надолжната насока, поправка на гребење, средниот појас поправка и сл. Тоа е едно од најдобрите алатки и решенија за поправка на топла вулканизација, добар помошник за делумно поправање на подвижните ленти. ТоаЛесно се користи за поправка на подвижни ленти на локацијата. Тоазаштедува време, ефикасно и лесно за корисниците.